About us

Câu chuyện Xứ Dừa

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, sản xuất công nghiệp đại trà chú trọng số lượng luôn chiếm thế thượng phong so với lối sản xuất thủ công, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng có khuynh hướng vội vã. Hệ quả là sản phẩm sẽ không còn tính đặc trưng riêng biệt. Từ thực tế này, Xứ Dừa dành trọn tâm huyết gìn giữ mọi tinh hoa chắt chiu từ tâm hồn, đam mê và lòng kiên nhẫn của người nghệ nhân mà vẫn sáng tạo phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Xứ Dừa là câu chuyện của những người con của Bến Tre sau nhiều năm trải nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất kinh doanh hiện đại, họ đã  cùng  nhau trở về quê hương khởi nghiệp. Cách nghĩ sáng tạo, gạn đục khơi trong đã tạo nên sức sống mới, cho vẻ đẹp quê nhà thêm nồng đượm.